Система за сигурност на мотоциклети

Система за сигурност на мотоциклети

Решения Описание Ползи
1 3 Записи:
- Изглед на шофьора към пътя
- Местоположение на превозното средство чрез GPS
- Ударни G-сили на инцидент
- Динамика на превозното средство (ускорение, спиране и т.н.)
- Стил на шофиране
- Скорост на превозното средство
Предпазва от:
- Пари за катастрофи / инсценирани и предварително обмислени злополуки
- Неверни/преувеличени твърдения за камшичен удар
- Противоречиви доклади за действителни събития
- Липса на свидетели
- Неправилно шофиране (превишена скорост и т.н.)
- Твърдения за трафик (незаконно паркиране и др.)
Камери, обърнати напред
2 4 Записи:
- Изглед на шофьора към пътя
- Местоположение на превозното средство чрез GPS
- Ударни G-сили на инцидент
- Динамика на превозното средство (ускорение, спиране и т.н.)
- Стил на шофиране
- Скорост на превозното средство
Предпазва от:
- Пари за катастрофи / инсценирани и предварително обмислени злополуки
- Неверни/преувеличени твърдения за камшичен удар
- Противоречиви доклади за действителни събития
- Липса на свидетели
- Неправилно шофиране (превишена скорост и т.н.)
- Твърдения за трафик (незаконно паркиране и др.)
Записващи устройства