Правила и условия

Следните Общи условия за продажба регулират предлагането и продажбата на продукти и/или услуги на уебсайта за електронна търговия http://www.efeel.co (“Уебсайт”). Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да поръчате каквито и да е продукти.

Media Leaders sro, компания, регистрирана в Словакия (номер на бизнес регистъра 46 406 999, данъчен код и номер по ДДС SK2023368787, има седалище в Словакия, на адрес Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders е притежателят на търговското дружество Уебсайт efeel

1. Област на приложение за уебсайт

1.1 Онлайн магазинът efeel е запазен за продажби на дребно. Efeel предлага продукти за продажба изключително на клиенти „крайни потребители“, т.е. „Потребители“. За „Потребител“ се счита всяко физическо лице, което купува стоки за цел, която не е свързана с каквато и да е търговска, занаятчийска или професионална дейност, извършвана в неговия бизнес. Ако потребителят не е „Потребител“ се приканва да избягва подаване на поръчки в онлайн магазина; Efeel си запазва правото да не обработва поръчки, направени от потребители, които не са „Потребители“, както и поръчки, които не отговарят на бизнес политиката на efeel.

1.2 Цялата информация, съдържаща се в уебсайта, не представлява обвързваща оферта за продажба на продукти в която и да е държава или местоположение.

Продуктите, предлагани за продажба на Уебсайта, могат да бъдат закупени и изпратени само до Клиенти, които пребивават и посочват като дестинация по целия свят.

1.3 Покупката на Продуктите на Уебсайта е разрешена на хора, които гарантират, че са навършили поне осемнадесет (18) години и са в състояние да сключват правно обвързващи договори.

1.4 Продажбата на продуктите на уебсайта представлява договор от разстояние, уреден от членове 50 и следващите. на Словашкия законодателен декрет № 206 от 6 септември 2005 г. („Кодекс на потребителите“) и на Словашкия законодателен указ № 70 от 9 април 2003 г., съдържащ регламента за електронната търговия

1.5 Общите условия за продажба са приложими тези, публикувани към датата на предаване на поръчката за покупка. Те могат да бъдат изменяни от време на време с оглед на евентуални регулаторни промени. Всички промени ще влязат в сила от датата на публикуване на Уебсайта

2. Приемане на Общи условия за продажба и сключване на договор

2.1 Английският е достъпният език за сключване на договора. Договорът се сключва в страните от Европейския съюз, както е посочено в горната точка 1.2

2.2 Клиентът е длъжен да прочете внимателно настоящите Общи условия. Клиентът се насърчава да изтегли, запази или отпечата негово копие, както и информация относно правото на отказ и всякаква друга информация, която efeel предоставя на уебсайта, преди или по време на процеса на покупка.

2.3 За да приключи покупката на един или повече Продукти на Уебсайта, Клиентът трябва да попълни Формуляра за поръчка и да я изпрати на efeel, по електронен път, следвайки инструкциите, които се появяват на Уебсайта по време на фазите на поръчка

2.4 С изпращането на Формуляр за поръчка през Уебсайта (препращане), Клиентът безусловно приема и се съгласява да спазва настоящите Общи условия за продажба в договора си с efeel. В случай на несъгласие по определени условия, съдържащи се в настоящите Общи условия за продажба, потребителят се приканва да не изпраща формуляр за поръчка за покупка на Уебсайта

2.5 Efeel ще подаде формулярите за поръчка в база данни в съответствие с условията на закона. Клиентът може да получи достъп до Формуляра си за поръчка чрез секцията “ http://www.efeel.co/user/in “ на Уебсайта

2.6 След като Клиентът подаде своята поръчка, efeel ще изпрати имейл с „Потвърждение за въвеждане на поръчка“, потвърждаващ получаването й.
Този имейл показва извлечение от основните елементи на поръчката: лични данни, въведени от клиента, адрес за доставка, подробности за поръчаните продукти (описание и количество), подробности за цената, начин на плащане, разходи за доставка, евентуални допълнителни разходи, както и като информация относно правото на отказ и резюме на общите условия за продажба. Клиентът се задължава да провери коректността и да съобщи евентуални корекции чрез електронната поща [email protected]
Това имейл съобщение не представлява приемане на поръчката, а само потвърждение за правилното й получаване от правилните системи на efeel. Клиентът ще намери и своя личен „Номер на поръчка“, който трябва да се използва при всяка друга следваща комуникация с чувство.

2.7 Договорът между efeel и Клиента ще бъде сключен само когато efeel потвърди, че поръчката е приета чрез имейл „Потвърждение на поръчката и пратката“

2.8 Всеки имейл, изпратен до Клиента за потвърждение на състоянието на поръчката му (като имейл на „Искане на допълнителна информация“ или имейл на „Известие за забавяне на доставката“), или устно съобщение относно поръчката, не трябва да се счита за приемане.
Приключването на договора става с изпращането на поръчаните продукти, освен ако efeel не е уведомил Клиента за неприемането му или Клиентът е поискал анулирането му.

2.9 Efeel си запазва правото да отказва или ограничава поръчки, които не дават достатъчно гаранции за платежоспособност или които са непълни или неверни. Както и поръчка, свързана с продукти, които вече не са налични (изчерпани)
В тези изречения efeel съобщава по имейл на Клиента възможно най-скоро, че договорът не е сключен и че поръчката за покупка не е приета, като посочва причините за отказа.
В случай на вече извършено плащане, efeel предоставя възстановяване на сумата на Клиента за сумата, която вече е начислена при отмяна на транзакцията (вижте чл. 13. Метод за възстановяване)
Efeel също така си запазва правото да отхвърля поръчки от всеки Клиент, с когото efeel има текущ правен спор относно предварителна поръчка. Efeel може да анулира всяка поръчка, ако подозира някаква измамна дейност и може да откаже да обработи поръчки от клиенти с предишна история на измамни поръчки

3. Информация за продукта и наличност на продукта

3.1 Основните характеристики на всеки продукт са показани на всяка „Страница с информация за продукта“ въз основа на информацията, предоставена от производителите. Efeel си запазва правото да променя всяка страница с информация за продукта без предизвестие.

3.2 Efeel ще се опита да представи изображенията възможно най-близо до предлаганите за продажба продукти.
Цветовете на продуктите обаче може да се различават от реалните в зависимост от настройките на компютърните системи, използвани от потребителя.
Изображенията в спецификациите на продукта може също да се различават по нюанс на цвят, размер или във връзка с аксесоари за продукти. За целите на договора за покупка има предимство описанието на продукта, което се съдържа във формуляра за поръчка, изпратен от клиента

3.3 На уебсайта може да се показва и поддържаща информация за покупката от общ характер, като тези, които се намират например в Ръководството за купуване на речника.
Тази информация се предоставя като обикновен общ информационен материал, несъответстващ на реалните характеристики на един продукт. За целите на договора за покупка има предимство описанието на продукта, което се съдържа във формуляра за поръчка, изпратен от клиента.

3.4 На „Страницата с информация за продукта“ за всеки продукт има специален раздел, съдържащ информация за „Наличност на продукта“. Клиентът може да закупи само продукти със следното изявление „В наличност“.
В случай, че статусът на продукта е „ Изчерпан “, Клиентът може да продължи с резервацията на продукта и efeel от името на клиента ще го поръча на доставчика. Когато продуктът е наличен, efeel ще уведоми Клиента по имейл.

3.5 Моля, имайте предвид, че добавянето на продукт в количката за пазаруване не означава, че продуктът е резервиран автоматично за Клиента.
Продуктът все още е наличен за закупуване от други клиенти до изпращането и известието за потвърждение на поръчката от efeel, в съответствие с тези Общи условия за продажба.
Може да зависи от едновременни поръчки за покупка на уебсайта. Възможно е, поради технически причини, "наличен продукт" да изпадне в наличност след предаването на поръчката, поради което е необходимо да се изчака нова доставка. В този случай Клиентът ще бъде уведомен незабавно по имейл („Продуктът е запазен“ или „Забавяне на доставката“) и може да поиска отмяна на поръчката по всяко време преди изпращането на продукта, като щракне върху бутона „Отказ“, съдържащ се в имейлът.

3.6. В случай на неналичност на поръчания продукт, Клиентът ще бъде уведомен по имейл незабавно и във всеки случай в рамките на тридесет (30) дни от деня след предаването на поръчката. Ако плащането вече е завършено, efeel едновременно предоставя възстановяване на сумата на Клиента за сумата, която вече е начислена с отмяна на транзакцията. (виж параграф по-долу: 13. Процедури за възстановяване)

4. Цена, транспортни разходи, данъци и мита

4.1 Всички цени, публикувани на уебсайта, са в € (Евро). Те включват ДДС (20%), ако Продуктите се изпращат и доставят в рамките на Европейския съюз. Цената няма да включва ДДС, ако Продуктите се изпращат и доставят извън Европейския съюз (когато е наличен).

4.2 Efeel си запазва правото да променя цената на Продуктите по всяко време. Разбираемо е, че цената на Продукта, която ще бъде таксувана от Клиента, е тази, показана на Уебсайта към момента на подаване на Поръчката. Евентуално увеличение или намаление след предаването на поръчката няма да се разглежда.

4.3 Цената на продукта не включва разходите за доставка. Разходите за доставка са за сметка на клиента и се заплащат от Клиента съвместно с плащането на Общата цена на поръчката.
Сумата за всички поръчки е 5 евро (с ДДС) в Количката по време на процедурата за онлайн покупка и преди приключването й, както и в имейла „Потвърждение на поръчката и пратката”.

4.4 Общата цена на поръчката (с отделно посочване на разходите за доставка и всякакви други допълнителни разходи) винаги се показва в количката в края на процедурата за закупуване". Тази обща сума (която ще бъде посочена на Клиента в „Въвеждане на поръчка потвърждение " и в имейлите "Потвърждение на поръчката и доставката"), ще бъде общата сума, дължима от Клиента във връзка с поръчката за покупка. От Клиента не се дължи нищо повече от тази сума, с изключение на евентуалните мита (вижте параграфа по-долу) .

4.5 Доставката до някои много специфични дестинации може да изисква допълнителни такси и разходи, които се поемат от получателя и се заплащат при доставката на продуктите директно на данъчните и митническите органи или на куриера. Клиентът освобождава efeel от такива данъци, налози и такси. Въпреки това всички възможни данъци, налози, разходи или други мита, предвидени от законите на всяка конкретна държава, в която Продуктите се изпращат и доставят, се поемат изцяло от Клиентите.

5. Как да закупите

5.1 Закупуването на продукт на уебсайта е възможно със или без регистрация. Регистрацията позволява на Клиента да има набор от допълнителни услуги, чрез създаване на личен профил.

5.2 В онлайн каталога, Клиентът избира да избира и добавя в количката наличните и поръчани продукти, както е описано в съответната „Страница с информация за продукта“. При въвеждане на поръчка Клиентът е длъжен да предостави определена лична информация (лични данни, местоназначение на данните, стационарен и мобилен номер, e-mail адрес); и въведете валидни данни за кредитната карта, за която е правно отговорна, или други методи на плащане (както е предвидено в настоящите Общи условия за продажба).

5.3 Efeel си запазва правото да изиска допълнителна информация и документация, за да установи самоличността и собствеността на Клиента за извършване на плащане. Клиентът гарантира, че цялата предоставена информация е вярна, точна и пълна (вижте следващия параграф за Метод на плащане).

5.4 След извършване на поръчката (препратена), Клиентът се приканва да отпечата или запази електронно копие от нея и да запази настоящите общи условия за продажба, в съответствие с разпоредбите за продажба от разстояние

5.5 Клиентът, направил поръчката с Вход (означава, че той е регистриран Клиент и е създал свой собствен профил).

5.6 След като потвърди на клиента правилното получаване на формуляра за поръчка (виж точка 2.6), efeel обработва поръчката и проверява въведените от клиента данни, начин на плащане, подготовка на продуктите в склада. В някои случаи може да се нуждае от телефонен контакт с клиента или да поиска допълнителна документация (вижте параграф Метод на плащане)

5.7 Efeel съобщава приемането на поръчката чрез изпращане на имейл „Потвърждение на поръчката и доставката“, съдържащ обобщение на информацията, която вече се съдържа във формуляра за поръчка: целеви данни, описание и количество на поръчаните продукти, начин на плащане, доставка на данни.

5.8 В случай на отказ, Клиентът ще бъде уведомен от efeel възможно най-скоро (и във всеки случай в рамките на 30 дни от датата на поставяне на поръчката) чрез изпращане на имейл „Известие за анулиране на поръчка“, съдържащ причините. В случай, че плащането вече е извършено, efeel предоставя контекстуално възстановяване на сумата на Клиента за сумата, която вече е начислена при отмяна на транзакцията (вижте чл. 10. Метод за възстановяване)

6. Начини на плащане

Както е посочено в параграф 4.2 (Цена на продукта, разходи за доставка, данъци и мита) Моля, имайте предвид, че всички транзакции, включително валута, се превеждат в евро след плащането от клиента.

6.1 Плащане с кредитна карта

6.1.1 В случай на плащане с кредитна карта, сумата, свързана с покупката, ще бъде дебитирана от Банката незабавно, при приключване на транзакцията, извършена от Клиента онлайн.

6.1.2 В момента на подаване на поръчката от клиента, уеб сесията ще бъде пренасочена от уебсайта към безопасна страница на уебсайта на GP WEBpay (SSL). На такъв уебсайт Клиентът ще може да завърши плащането на Цената
В нито един момент по време на процеса на покупка EFEEL не може да знае информация за кредитната карта на Клиента. Данните не са достъпни от EFEEL или трети страни, нито по време на поръчка или по-късно. Никой архив на EFEEL не поддържа такива данни. В никакъв случай EFEEL не може да носи отговорност за измамни или незаконни злоупотреби от трети страни, при плащане на продукти, закупени на уебсайта

6.1.3 EFEEL си запазва правото да поиска от клиента по електронна поща да изпрати копие от предната/задната страна на валидна лична карта. Заявката по имейл ще посочи периода, в който документът трябва да бъде получен от EFEEL. Във всеки случай този срок няма да бъде повече от 5 работни дни. В очакване на искания документ поръчката ще бъде спряна. В случай на заявка, Клиентът се задължава да изпрати всички заявени документи в посочения срок. Ако EFEEL не получи тези документи в рамките на исканото време, както е в заявката по имейл, или получи невалидни документи или документи с изтекъл срок. Договорът ще бъде съгласно и за целите на чл. 1456 cc и поръчката впоследствие ще бъде анулирана, с изключение на правото на обезщетение за щети, които EFEEL може да претърпи в резултат на поведението на клиента. Прекратяването на договора, Клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, не по-късно от 2 дни след крайния срок за подаване на документи, изисквани от EFEEL и ще доведе до анулиране на поръчката и ще му бъде възстановена платената сума. Ако EFEEL получи необходимата документация в рамките на посочения срок, условията за доставка, т.е. поемането на продукта от куриера, ще бъдат съобщени на Клиента след потвърждение на транзакцията от Централа за предотвратяване на риска от измами.

6.1.5 EFEEL не може да знае и не съхранява данните по никакъв начин, свързани с кредитната карта на Клиента или с друго платежно средство, свързано с този акаунт).

6.2 Банков превод

6.2.1 Клиентите могат да плащат чрез банков превод. Поръчаните стоки ще бъдат изпратени след получаване на плащането.

Номер на сметка : IBAN: SK9802000000002952352651

Адрес на банката получател:
Всеобечна уверова банка
Mlynske nivy 1
829 90 Братислава 25
Словакия

SWIFT код (BIC): SUBASKBX

Символ за променлива (референтен) : Номер на вашата поръчка

7. Пратка

7.1 Терминът „пратка“ се отнася до момента, в който efeel е поверил Продукта на определения превозвач, който поема отговорността за продукта (критериите може да варират в зависимост от вида на поръчания продукт и от местоназначението)

  • Обикновено пристига в рамките на 5 работни дни (може да варира в зависимост от държавата на местоназначение)
  • Международна поща 1-ви клас „Подписан за“ Доставка - Международна „Подписан за

7.2 Условията за доставка и условията за доставка са изрично посочени във връзка с отделния продукт във всяка съответна „Страница с информация за продукта“. Условията за доставка влизат в сила от датата на предаване на поръчката, освен ако не е посочено друго

7.3 Ако са поръчани няколко продукта наведнъж с различен статус на наличност, efeel ще извърши само една пратка. Изпращането ще се осъществи при спазване на най-дългите времена (напр. в случай на 1 продукт, поръчан със статус "Изчерпан", заедно с продукт със статус "В наличност", и двата продукта ще бъдат изпратени с по-дълго време за доставка, т.е. 30 дни).

8. Доставка: Такси и условия

8.1. Доставките на продуктите се извършват до пощенския адрес на дестинацията, посочена от Клиента в Модул Поръчка.

Такси за опаковане и доставка

Световен стандарт - 5 € (доставка за целия свят)

доставка по целия свят

8.2 Клиентът е длъжен да съобщи за всякакви специални характеристики, свързани с мястото на доставка на Продукта. В случай, че бъде предоставена грешна информация и подробности, зареждането на всякакви допълнителни разходи, които efiel ще издържи, за да завърши доставката на Продукта, ще бъде отговорен за Клиента.

8.3 Доставката на поръчката се отнася до нивото на улицата. Не доставяме до пощенски кутии, пощенски станции и не доставяме на трета фирма, занимаваща се с транспорт/спедитори.

8.4 Цялата отговорност и риск за закупените стоки се поемат от Клиента от момента, в който Пощенската услуга има подписа на получателите

8.5 Всеки проблем, свързан с физически, кореспонденция или комплектност на получената стока, трябва да бъде докладван незабавно от Клиента до efeel и не по-късно от 5 дни от датата на доставка чрез докладване по имейл на [email protected]

8.6 В случай, че Клиентът поиска повторно изпращане на закупения продукт, efeel ще премине към нова доставка, като си запазва правото да понесе таксата, в допълнение към разходите, разходите за връщане на Продукта на efeel.

8.12 В случай, че закупеният продукт не бъде доставен или закъснява при спазване на условията за доставка, посочени в раздел Спецификации, Клиентът може да съобщи за това чрез имейл: [email protected] . efeel ще разгледа жалбата и незабавно ще уведоми клиента за резултата по имейл в рамките на максимум петнадесет (15) работни дни.

9. Връщания: Право на отказ

9.1 В съответствие с чл. 64 и сл. от Кодекса на потребителите (Законодателен декрет № 206/2005), Клиентът "Потребител" има право да се откаже от покупката на Продукта без неустойка и без да посочва причина за уточняване, в рамките на десет (10) работни дни от получаване на Продукт. Съгласно условията, посочени в следващите точки

9.2 Efeel предоставя на Клиента по-добри условия от предвидените в Потребителския кодекс (който гласи, че клиентът трябва да изпрати писмено известие в рамките на десет дни, с препоръчано пощенско писмо с обратна разписка), за да упражни това право, достатъчно е да съобщи волята в рамките на 15 работни дни от датата на доставка на продукта, чрез имейл: [email protected] Тема: („Искам да приложа правото на отказ)

9.3 Уведомявайки за отказ, клиентът трябва да посочи номера на поръчката (издадена в момента на покупката), Продукта или Продуктите, за които възнамерява да упражни правото си на отказ и ясно изрази намерението си да се откаже от покупката

9.4 След като получи заявката за изтегляне по имейл, Обслужването на клиенти на EFEEL незабавно ще предостави на клиента инструкции как да върне продуктите. Продуктите трябва да бъдат изпратени на адреса на компанията, посочен в страницата за контакт.
Продуктът трябва да бъде върнат непокътнат, неизползван, пълен с всички оригинални части и опаковки (торби и/или опаковки), в съответствие с условията на следните точки 9.5

9.5 Начин на връщане - Връщане на пратка от клиента

9.6 В случай, че оттеглянето не е извършено съгласно чл. 64 и сл. Потребителски кодекс и особено, ако Продуктът не е пълен с всичките си части и/или придружен от неговите аксесоари и/или елементи, които представляват неразделна част (напр. етикетът все още трябва да бъде прикрепен към продукти с печат за еднократна употреба, той е неразделна част от продукта) и/или не е в оригинална опаковка, или дори когато е повредена или използвана от клиента (продуктите не са носени, прани, използвани) с изключение на разумната граница на надлежна проверка, тя прави не води до прекратяване на договора и следователно няма да има право на възстановяване на сумата, платена от Клиента за Продукта. Продуктът ще остане на разположение на клиента в склада на EFEEL, в очакване на неговото вземане, като в същото време анулира искането за изтегляне.

9.7 В съответствие с чл. 67, четвърта алинея от Кодекса на потребителите, само след получаване на продукта и само след проверка на положителното съответствие с условията и процедурите за упражняване на правата на отказ и целостта (както е посочено в горните параграфи), EFEEL се задължава в срок от четиринадесет ( 14) дни от датата на получаване на Продукта и във всеки случай в рамките на тридесет (30) дни от датата, на която EFEEL е бил информиран за исканото оттегляне, възстановява платените от клиента суми. Възстановяването ще включва таксите за доставка, но не и сумата, платена за покупката на каквито и да било „допълнителни услуги за доставка“

ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ - (необходимо е да попълните и изпратите с върната стока - прилагайте 2 години гаранция за дефекти на продукти)

ФОРМУЛЯР ЗА ТЕГЛЕНЕ - (необходимо е да попълните и изпратите с върнати стоки до 14 дни след получаване на продукта)

10. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВРЪЩАНЕ

10.1 Възстановяването на сумата ще се извърши с сторниране на платежна транзакция (ако плащането е извършено от клиент с метода на кредитна карта)

10.2 В случай на несъответствие между получателя на продуктите, посочени във формуляра за поръчка и извършил плащането на сумата за покупката, възстановяването на суми, в случай на право на отказ, ще се извърши от Cool-mania, на тези, които са извършили плащането.

10.3 Както вече беше споменато в раздел 4.2, всички транзакции, извършени от клиенти, които пребивават в държава от Европейския съюз, се конвертират в евро в резултат на плащането от клиента. За плащания във валути, различни от евро, efeel все още връща сумата в евро, след това сумата във валутата се изчислява въз основа на съотношението на промяната в деня, в който е извършено възстановяването. Следователно валутните рискове се таксуват от клиента.

11. Конвенционална гаранция

11.1 Продуктите, продавани на уебсайта, могат, в зависимост от тяхното естество, да бъдат покрити от конвенционална гаранция, издадена от производителя („Конвенционална гаранция“). Клиентът може да разчита на тази гаранция само спрямо производителя. Продължителността, териториалното разширение, сроковете и условията за използване, видовете покрити повреди и/или дефекти и всякакви ограничения на гаранцията зависят от отделния производител и са посочени в гаранционния сертификат, съдържащ се в кутията на продукта.

Производителят на Продуктите носи отговорност за всякакви щети, причинени от дефекти в тези Продукти.
Този вид гаранция има доброволен характер и не добавя, не заменя, не ограничава или изключва и не засяга правната гаранция

12. Правна гаранция от 24 месеца за дефектите на съответствието

12.1 В съответствие с Кодекса на потребителите, всички продукти, продавани на Уебсайта на „Потребител“ също са обхванати от правната гаранция от 24 месеца, покриваща несъответствия с изискваното качество и декларирано в договорите (съгласно членове 128 и следващи лег. № 206/2005). За да получи гаранционно обслужване, Клиентът трябва да запази разписката за поръчка („Потвърждение на поръчката и пратката“ имейл или куриерска бележка за доставка или доказателство за плащане).

12.2 Правната гаранция от 24 месеца покрива дефекти или несъответствие на продукта, неочевидни към момента на покупката, съществуващи към момента на доставка на стоката, ако продуктът се използва правилно, в съответствие с предназначението му и както е установено от производителя (разпоредбите, съдържащи се в документацията, евентуално приложена към продукта.
Дефектът на съответствието трябва да бъде денонсиран, подлежащ на отмяна на гаранцията, в срок от два месеца от датата на откриването му.

12.3 Стоката се счита за в съответствие с договора, ако в момента на доставката на потребителя:

12.4 Поради това са изключени от обхвата на правната гаранция. Дефектите, определени от случайни факти или отговорност на Клиента, или от използването на продукта, не съответства на предназначението му и/или посочени в техническата документация, могат да бъдат приложени към продукта.

12.5 В случай на дефект или несъответствие на продукта, efeel предоставя безплатно на клиента възстановяване на съответствието на продукта: чрез ремонт или замяна на продукта с друг с равни или по-високи характеристики. В противен случай с подходящо намаление на цената или прекратяване на договора възстановяване на платената сума.

12.6 За да се възползва от правната гаранция, Клиентът трябва да предостави преди всичко доказателство за датата на закупуване и доставка на стоките. Препоръчително е клиентът, за целите на такова доказателство, да запази копие от имейла „Потвърждение на поръчката и пратката“, който се чувства изпратен, или всякакви други документи, удостоверяващи датата на извършване на покупката (например куриерска бележка за доставка или доказателство за плащане).

12.7 Клиентът трябва да изпрати на efeel конкретна комуникация, която изисква Отстраняване на несъответствие, чрез имейл [email protected] Тема: Продуктът е дефектен
Обслужването на клиентите ще предостави на Клиента конкретни указания за всеки продукт, за да активира гаранцията. Efeel незабавно ще отговори на съобщението на Клиента, като посочи кои стъпки трябва да следва.

12.8 В случаите, когато прилагането на гаранцията предвижда връщане на продукта за отстраняване на дефекта, продуктът трябва да бъде върнат от Клиента в оригиналната му опаковка, пълна във всичките си части (включително опаковката и всякаква документация и аксесоари). За да ограничите повредата на оригиналната опаковка, се препоръчва да я поставите в друга кутия. Трябва да се избягва поставянето на етикети или тиксо директно върху оригиналната опаковка на продукта.

12.9 Ремонтът ще бъде извършен възможно най-скоро. Средният срок може да варира от 15 до 60 работни дни. В случай на необосновано превишаване на срока, Клиентът може да изиска замяна на стоката или разрешаване на договора. Не могат да се изискват щети, причинени от закъснение при ремонт или подмяна.

12.10 Ако дефектът не бъде открит или ако не трябва да е несъответствие на продукта, съгласно Законодателен декрет № 206/2005, Клиентът ще бъде таксуван за всички разходи за проверка и ремонт, както и всякакви други разходи ( транспорт и др..) в крайна сметка се поддържа от efeel. Гаранцията е невалидна, ако дефектът е причинен от небрежност или злоупотреба с купувача, измама, влажност или други причини, които не са свързани с производствени или производствени дефекти

13. Поверителност

13.1 Личните данни, поискани и предоставени от Клиента по време на попълването на модула за поръчка, се събират и обработват с цел удовлетворяване на изискванията на Клиента и при никакви обстоятелства няма да бъдат лицензирани на трети страни. Efeel гарантира на своите клиенти спазването на правилата за обработка на лични данни, предмет на кодекса за поверителност, определен в Законодателен указ № 196 от 30.06.2003 г. и последващите промени.

14. Грешки и/или неточности в Сайта

14.1 Efeel се ангажира непрекъснато да проверява онлайн каталога, за да предотврати грешки или неточности. Възможно е обаче уебсайтът да съдържа грешки, неточности или пропуски. Ето защо Efeel си запазва правото да коригира всякакви грешки, неточности или пропуски, съдържащи се на уебсайта, дори след като в крайна сметка е получил поръчка. Също така си запазва правото да променя или актуализира информацията по всяко време без предизвестие на Клиента.