Сертификат за качество EN ISO 9001:2015

Медия Лидерс ООД притежава международно признатия сертификат за система за управление на качеството. ISO 9001:2015

Сред основните цели на Лидерс Медия ООД е постигането на най-високо ниво на качество на обслужването на клиентите. Фокусираме се върху непрекъснатото усъвършенстване на дейността на нашата организация и последователно работим за постигане на нашите цели в областта на качеството на продуктите и услугите и изпълнението на международните стандарти за качество. Резултатът от нашите усилия е признаването на качеството на предоставяните услуги не само в онлайн магазините, управлявани от Медия Лидерс ООД между клиентите и получаването на международно признатия сертификат за качество. Удовлетворението на нашите клиенти и всички заинтересовани страни е основно предположение за нашия дългосрочен успех.

EN ISO 9001:2015 определя изисквания за система за управление на качеството, когато организацията трябва да демонстрира способността си да предоставя последователно продукти, които отговарят на изискванията на клиентите и се фокусира върху повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително процеси за постигане на непрекъснато подобряване на тази система. Всички изисквания на този международен стандарт са общоприложими за всяка организация, независимо от нейния тип, размер и вид продукти, които предоставят.

Сертификатът потвърждава, че системата за качество на Лидерс Медия ООД е съобразена с изискванията на системата за качество EN ISO 9001:2015.